Projektet kommer sikkert i land

CV

Efter mange aktive erhvervsår er mit CV af ikke ubetydelig længde.

Nedenfor vil jeg indskrænke mig til at beskrive den periode, der omfatter mit sidste faste job og så de år, hvor jeg har arbejdet som ekstern konsulent.
Et fuldt CV kan du se på linkedin eller aller bedst - gå hen på "Kontakt" siden og send mig en mail eller ring til mig, så får du den fulde historie.


Jeg har arbejdet som selvstændig konsulent siden 2009 og arbejdet med nedenstående projekter.
Nykredit - Projektleder, scrummaster og testmanager - 2011 - 2018

Jeg har arbejdet på flere forskellige projekter af forskellig omfang i en næsten ubrudt periode fra 2011 til 30. november 2018. Af større projekter vil jeg nævne:

Program-Testmanager på et omfattende udviklings- og migreringsprojekt, hvor målet var migrering af store datamængder på mainframe fra Nykredit til BEC. Flytning og udvikling af ny funktionalitet på ny platform hos BEC. Mit ansvar var deltagelse og koordinering af testaktiviteter i 8 projektspor med fire testmanagers, samt daglig koordinering med BECs testmanager. Min opgave som Program Testmanager var udarbejdelse af teststrategi, testdrejebøger, testplanlægning, koordinering af test mellem IT og forretning, aktiv deltagelse i alle testfaser, løbende ledelsesrapportering og styring/håndtering af defects. Koordinator ifht. ekstern partner - JN data. Afholdelse af orienteringsmøder. Anvendte værktøjer HP Alm og JIRA, delvis også SpiraTest.

Projektleder på flere projekter af varierende omfang. Af større projekter  skal nævnes implementering af Microsoft Dynamics AX 2012. Implementeringen af finance modul til regnskabsaflæggelse med integrationer til forskellige kildesystemer og andre platform (SAP, ORACLE, BEC). Jobbet omfattede koordination og styring af udviklingsarbejde både med interne ressourcer og sammen med eksterne underleverandører, samt udviklere placeret i tredje land. Både dette projekt, samt øvrige projekter som jeg havde ansvaret for, er blevet gennemført efter den agile udviklingsmetode SCRUM. Desuden fungerende testmanager med ansvar for test i blandet AX og mainframe miljø med anvendelse af HP Quality Center (HP Alm). Andre projekter, hvor jeg har været testmanager, har benyttet SpiraTest som værktøj.

Hexcel Composites GmbH, Hamburg - 2014:

Projektleder (i et 4 måneders kontraktophold fra Nykredit Bank) på et Microsoft AX implementeringsprojekt (Microsoft Dynamics AX Manufacturing and Production module).

Interpares, Helsingborg - 2011:

Forretningskonsulent/analyse hos stor svensk retail kæde – Interpares, som underleverandør til det tyske firma Veenion. Analyse og beskrivelse af forretningsprocesser med henblik på at få afdækket nye ønsker og behov til eksisterende og igangværende eProcurement system. Styring af test og implementering.

NNIT - 2010 - 2011:

Implementering af Microsoft Dynamics AX workflow i et blandet SAP / Microsoft Dynamics AX miljø hos NNIT A/S. Projektledelse og Forretningskonsulent - hovedmålet med projektet var at implementere et komplet workflow, der skulle håndtere alle faser fra indscanning af leverandørfakturaer, importere dem i Dynamics AX, verificere og godkende dem i et nyt WEB-interface i Enterprise Portal og til endeligt at bogføre dem i Dynamics AX.

Dealerforce, USA - 2009

Design af en ny ISV retail løsning til automobilforhandlere I USA baseret på Microsoft ERP-løsning omfattende alle processer i et automobilhus. Ansvarlig for proces analyser, planlægning af indholdet af applikationens enkeltmoduler og udarbejdelse af overordnede tidsplaner og opfølgning, rapportering til projektejer


VP - Product Manager, INFONIZER Aps, København. (Microsoft Gold Certified ISV) - 2005 - 2009

Infonizer Aps, ejet af Nellemann bilkoncernen, udviklede software til automobilforhandlere i hele verden. Udviklingen var 100 % baseret på Microsoft teknologi – specifikt Microsoft Dynamics™ AX. Som Product Manager var mit hovedansvarsområde udformning af produkt strategi, specifikation af funktionalitet og design og ansvarlig for integrationer til bilproducenter og importører. Ansvaret omfattende kvalitet, certificeringer og de dertil relaterede processer. Desuden ansvarlig for alle certificeringer i forhold til Microsoft og deres certificerende partnere. Ansvarlig for release planer og product releases. Derudover indeholdt mit funktionsområde strategisk salg til bilfabrikkerne i hele verden. Endelig fungerede jeg som projektleder på alle implementeringsprojekter.